Privacyverklaring

Privacybeleid UConsultants – USupplyChainPeople – UAcademy (verzamelnaam UBrands)

UConsultants, UAcademy en USupplyChainPeople opereren onder de vlag van de juridische entiteit UBrands B.V., Schoolstraat 17-II, 7311 CG, Apeldoorn. Alle websites zullen in dit privacyreglement onder de verzamelnaam UBrands worden aangeduid.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan een van de UBrands internetsites registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toelichting op het Reglement

UBrands mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft UBrands de plicht voor haar klanten/opdrachtgevers en kandidaten de volgende acties te ondernemen:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop, en het doel waarmee, gegevens door UBrands worden verwerkt;
 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • Toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde gegevens. UBrands vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft UBrands in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens UBrands expliciet om jouw toestemming moet vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

UBrands verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • IP-adres
 • Bedrijfsgegevens
 • CV
 • Foto’s
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ubrands.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

UBrands verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer jij je specifiek aanmeldt voor de nieuwsbrief of deze optie op een ander moment aanvinkt zullen wij jouw gegevens gebruiken om je een nieuwsbrief te sturen;
 • Na het invullen van het contactformulier, zullen jouw gegevens gebruikt worden om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor statistieken met als doel de website te verbeteren voor een optimale gebruikservaring;
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om jouw advertentie voorkeuren aan te passen;
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om goederen en diensten bij jou af te leveren;
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om de overeenkomst die klanten/opdrachtgevers of kandidaten met UBrands sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om klanten of geïnteresseerde kandidaten te kunnen bereiken als dat nodig is.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • UBrands verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van UBrands worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door UBrands beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  – Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer en kandidaat om in te loggen in het digitale OTYS – en Windows systeem.
  – De medewerkers van UBrands hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan UBrands verstrekte persoonsgegevens;
  – UBrands heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  – Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. UBrands hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur of eerste ontvangst van data, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal UBrands zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

UBrands verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de UBrands organisatie, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die UBrands met een klant/opdrachtgever of kandidaat heeft gesloten;
 • Dat data betreft die aan UBrands zijn verstrekt voor de services die UBrands verleent;
 • Jij daarvoor toestemming hebt gegeven middels het toestemmingsformulier via Otys, een cookiemelding of het aanvinken van deze optie tijdens de inschrijving.

Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten. Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per e-mail bij op info@ubrands.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van UBrands. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met UBrands opnemen en probeert UBrands er samen met jou uit te komen.

Cookie overzicht

UBrands gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. UBrands gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals: Google.

CookieBeschrijving
_gaRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gatGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
_gidRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
cookielawinfo-checkbox-advertisementDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. Het doel van deze cookie is om te controleren of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies onder de categorie 'Adverteren'.
cookielawinfo-checkbox-analyticsDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-functionalDe cookie wordt ingesteld door GDPR-cookietoestemming om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-othersDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Overig.
cookielawinfo-checkbox-performanceDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan.
viewed_cookie_policyDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.